Spread the love

[ad_1]

 

 

পুৱাই স্বৰ্ণ জয় ভাৰতৰ।

এছিয়ান গেমছৰ ষষ্ঠ দিনা স্বৰ্ণ জয় ভাৰতৰ।

ৰাইফল শ্বুটিং ইভেণ্টত স্বৰ্ণসহ বিশ্ব ৰেকৰ্ড ভাৰতৰ।

৫০ মিটাৰ ৰাইফল পুৰুষৰ দলীয় শাখাত স্বৰ্ণ জয় ভাৰতৰ।

 

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *