Spread the love

ওদালগুৰিৰ অমৃত সৰুবৰত গছপুলি ৰোপণ ৰূপালী চি এল এফৰ

 

 

-আজি বিশ্ব পৰিবেশ দিৱস। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সংগতি ৰাখি আজি ওদালগুৰি জিলা খণ্ড উন্নয়ন বিভাগ,DRDA আৰু ASRLMৰ খণ্ড মিছন পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপালী চি এল এফৰ সহযোগত ওদালগুৰি চপনগাওঁস্থিত অমৃত সৰুবৰৰ পাৰত গছপুলি ৰোপণ কৰা হয়।

 

ওদালগুৰি খণ্ড মিছন পৰিচালনা সমিতিৰ খণ্ড প্ৰকল্প পৰিচালক অমল বাগলাৰীয়ে গছপুলি ৰোপণ কৰি এজোপা গছ কাটিলে পাঁচ ডাল গছ পুলি ৰুবলৈ আহ্বান জনায়।

 

উক্ত কাৰ্যসূচীত খণ্ড মিছন পৰিচালনা সমিতিৰ খণ্ড সমন্বয়ক অৰূপ বড়ো, ৰৈচুমৈ স্বৰ্গীয়াৰী,অবিনাশ দৈমাৰী, বুক কীপাৰ সীমা দাস, অভিযন্তা মানুৱেল নেলচন দৈমাৰী, পশু সখী বুধবাৰী দৈমাৰী, কৃষি সখী বিদাংশ্ৰী বসুমতাৰী,VCDC ৰ শ্বেয়াৰমেন কালিদাস বছানেত লগতে আত্মা সহায়ক গোটৰ সদস্যা ছাত্র ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰে।

 


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *