Spread the love

[ad_1]

গাজা ষ্ট্ৰীপৰ চিকিৎসালয়ত ভয়ংকৰ বিপৰ্যয়।

চিকিৎসালয়ত মজুত নাই প্ৰয়োজনীয় জীৱনদায়িনী ইন্ধন তথা সামগ্ৰীৰ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সকীয়নি প্ৰদান। সামগ্ৰীসমূহ জৰুৰীভাৱে প্ৰেৰণ নকৰিলে মানৱীয় বিপৰ্যয় ৰোধত ব্যৰ্থ হ’ব বুলি মন্তব্য WHOৰ।

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *