Spread the love

[ad_1]

 জামুগুৰিহাটঃ জামুগুৰিহাটৰ ধলাই বিলস্থিত উত্তৰ জামুগুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালযৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত শুকুৰবাৰে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণ কৰে। চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰি বিধায়ক গৰাকীয়ে কয়, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কল্যাণৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত প্ৰদান কৰা চাইকেলসমূহৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল নিশ্চিত ভাবেই উপকৃত হৈছে ।

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed