Spread the love

[ad_1]

গৰমৰ দিনত সকলোৱে নিজকে ঠাণ্ডা আৰু হাইড্রেটেড কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰায়ে তৰমুজ খোৱা হয়। তৰমুজত ৯২ শতাংশ পানী থাকে। তৰমুজত ভিটামিন B6 পোৱা যায়। ইয়াত পটাছিয়াম […]

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *