Spread the love

 

 

দৰং- ওদালগুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত

তামুলপুৰৰ ১০৫ নম্বৰ ২নং সৌৰাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থকা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত

বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্য্যবাহী সদস্যই ভোট প্ৰদান কৰে । তেওঁ পত্নী পাৰুল ভৰালীৰ সৈতে  ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহি ভোট দিয়ে।


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *