Spread the love

[ad_1]

উল্লেখযোগ্য যে চলিত প্ৰতিযোগিতাখনিত ৰিয়ান পৰাগে ৪খন মেচত ৪৫,৬১,৭৬ আৰু ৫৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। সমান্তৰালকৈ ৰিয়ানে উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সম্প্ৰতি তেওঁ ৪খন মেচত ৬টা উইকেট লাভ কৰিছে।

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *