Spread the love

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তামুলপুৰৰ ডুমৰীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহন ।

 

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তামুলপুৰৰ ডুমৰীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহন কৰি তেওঁ কয় যে – দিলীপ শইকীয়াই অতি কমেও চাৰি লাখ ভোটত জয়যুক্ত হ’ব। এইবাৰ আমি সকলোৱে মিলি তৃতীয় বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোডী ডাঙৰীয়াক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাম।

 


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *