Spread the love

মহানগৰীৰ ভগদত্তপূৰ প্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মাইনা দাসৰ মহানুভতা।

যি সময়ত আৰক্ষীৰ পোছাগ পিন্ধি দাগ লগাই একাংশ আৰক্ষী ঘোচখোৰ আৰক্ষী বিষয়াই।

তেনে সময়ত কৰ্তব্যৰ মাজ সময় উলিয়াই পদপথত থকা অঘৰী লোক সকলক এখন এখনকৈ কম্বল বিতৰণ বিষয়গৰিকীৰ ।

নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰছ কৰি মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত বিতৰণ কৰে কম্বল।

প্ৰতি বছৰে জাৰৰ দিনত এইদৰে সহায় কৰা দেখা পোৱা যায় মহিলা আৰক্ষীৰ বিষয়গৰাকীক ।


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed