Spread the love

[ad_1]

উক্ত অভিযোগত হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাৰ নিৰ্দেশত ডবকা আৰু যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে মাৰাথন অভিযান চলাই লটাৰী সমিতিৰ উপদেষ্টা,সম্পাদককে ধৰি ৫গৰাকী বিষয়ববীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত যমুনামুখ থানাত ৫০/২৩ নম্বৰত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৪২০, ৪৬৮, ২৯৪ (এ) আৰু ১২০ (বি) ধাৰাত এটি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে ৷

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *