Spread the love

[ad_1]

২০২৩ চনৰ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহকাৰী হ’ল বিৰাট কোহলী। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত ৫৪ ৰানৰ সংগ্ৰামী ইনিংছ খেলাৰ পিছত ১১খন মেচত কোহলীৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহ ৭৬৫ ৰান। তেওঁ ৩টা শতক আৰু ৬টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। তেওঁ ৬৮ টা চাৰি আৰু ৯ ছয় মাৰে।

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৪৭ ৰানৰ আগ্ৰাসী ইনিংছ খেলাৰ পিছত ২০২৩ চনৰ বিশ্বকাপৰ ১১খন মেচত ৰোহিত শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰহ ৫৯৭ ৰান। তেওঁ এটা শতক আৰু ৩টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। এই বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেনৰ তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰতীয় অধিনায়কগৰাকী। তেওঁ ৬৬টা চাৰি আৰু ৩১টা ছয় মাৰে।

ৰোহিত শৰ্মা।

১০খন মেচত ৫৯৪ ৰান সংগ্ৰহ কৰি কুইণ্টন ডি ককে ২০২৩ চনৰ বিশ্বকাপত তৃতীয় সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহকাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই বিশ্বকাপত প্ৰটিয়াৰ তাৰকাগৰাকীয়ে ৪টা শতক অৰ্জন কৰে। তেওঁ ৫৭টা চাৰি আৰু ২১টা ছয় মাৰে।

কুইণ্টন ডি কক।

এই বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহকাৰীৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থানত আছে ৰাচিন ৰবীন্দ্ৰ। কিউই তাৰকাগৰাকীয়ে ১০খন মেচত ৫৭৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে। তেওঁ ৩টা শতক আৰু ২টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। তেওঁ ৫৫টা চাৰি আৰু ১৭টা ছয় মাৰে।

ৰাচিন ৰবীন্দ্ৰ।

নিউজিলেণ্ডৰ ডেৰিল মিচেল এই বিশ্বকাপত পঞ্চম সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহকাৰী। ১০খন মেচৰ ৯ টা ইনিংছত বেটিং কৰি ৫৫২ ৰান সংগ্ৰহ কৰে। কিউই তাৰকাগৰাকীয়ে ২টা শতক আৰু ২টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। তেওঁ ৪৮টা চাৰি আৰু ২২টা ছয় মাৰে।

ডেৰিল মিচেল।

২০২৩ চনৰ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেনৰ তালিকাত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডেভিদ ৱাৰ্নাৰ ষষ্ঠ স্থানত আছে। তেওঁ ১১খন মেচত ৫৩৫ ৰান সংগ্ৰহ কৰে। ২টা শতক আৰু ২টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। এই বিশ্বকাপত ৱাৰ্নাৰে ৫০টা চাৰি আৰু ২৪টা ছয় মাৰে।

ডেভিড ৱাৰ্ণাৰ।

২০২৩ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেনৰ তালিকাত সপ্তম স্থানত আছে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ। তেওঁ ১১খন মেচত ৫৩০ ৰান সংগ্ৰহ কৰে। শ্ৰেয়াছে ২ টা শতক আৰু ৩টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। তেওঁ ৩৭টা চাৰি আৰু ২৪টা ছয় মাৰে।

শ্ৰেয়াছ আয়াৰ।

এই বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেনৰ তালিকাত ৮ নম্বৰ স্থানত আছে ভাৰতৰ লোকেশ ৰাহুল। তেওঁ ১১খন মেচৰ ১০ ইনিংছত ৪৫২ ৰান সংগ্ৰহ কৰে। ১টা শতক আৰু ২টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। তেওঁ ৩৮টা চাৰি আৰু ৯টা ছয় মাৰে।

লোকেশ ৰাহুল।

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাছি ভান ডেৰ ডাচেনে এই বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান সংগ্ৰহ কৰা বেটছমেনৰ তালিকাত নৱম স্থান লাভ কৰিছে। ১০খন মেচত ৪৪৮ ৰান সংগ্ৰহ কৰে। ২টা শতক আৰু ২টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। তেওঁ ৩৯টা চাৰি আৰু ৮টা ছয় মাৰিলে।

ৰাছি ভান ডেৰ ডাচেনে

অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মিচেল মাৰ্ছে ১০খন খেলত ৪৪১ ৰান সংগ্ৰহ কৰে। এই বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক ৰান কৰা বেটছমেনৰ তালিকাত তেওঁ দশম স্থানত আছে। মাৰ্ছে ২টা শতক আৰু ১টা অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰে। তেওঁ ৪৩টা চাৰি আৰু ২১টা ছয় মাৰে।

মিচেল মাৰ্ছ।

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *