Spread the love

[ad_1]

মেৰাপানীঃ মেৰাপানীত সংঘটিত হৈছে কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। মেৰাপানী আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ বলোৰাম বৰা নামৰ এজন ৫৫ বছৰীয়া ব‍্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে দুগৰাকীকৈ কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে।

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *