Spread the love

[ad_1]

  • দেওবাৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী ৰে’ল ষ্টেশ্যনত ৬০ কেজি ওজনৰ গাঞ্জা জব্দ কৰে।
  • সূত্ৰ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে ৰে’ল ষ্টেশ্যনত অভিযান চলাই বিহাৰৰ পৰা অহা এজন ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে এই গাঞ্জাখিনি।
  • এই বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি সৰবৰাহ কৰা যুৱকজনৰ নাম ৰাহুল কুমাৰ সিং। 
  • জব্দ কৰা গাঞ্জাখিনি ব্যৱসায়ৰ বাবে বিহাৰৰ পৰা আনিছিল ৰাহুল কুমাৰ সিঙে। 
  • আৰক্ষীয়ে ৰাহুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে।

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *