Spread the love

[ad_1]

 নুমলীগড়: নুমলীগড়ৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বোকাখাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ( আছু)উদ্যোগত প্ৰতিবাদ। নুমলীগড়ৰ শোচনীয় হৈ থকা মূল ৰাজপথচোৱা মেৰামতিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে বোকাখাট মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই।

[ad_2]


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed