Category: Day

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱস namoniassam.com

দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৱে এক টুইটযোগে দেশৰ অভিযন্তাসকলক শুভেচ্ছা জনায়। মোডীয়ে অভিযন্তাসকলৰ উদ্ভাৱনী চিন্তাধাৰা, অটল দায়বদ্ধতা আৰু জাতিটোৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অবিচ্ছেদ্য ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰে। তেওঁ তেওঁলোকৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত…