Category: Gohpur

গহপুৰৰ চাৰেঙীয়াৰ বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ ঘটনাৰ নাটকীয় মূৰ… namoniassam.com

গহপুৰৰ চাৰেঙীয়াৰ বোৱাৰী নিৰুদ্দেশ ঘটনাৰ নাটকীয় মূৰ… ছয়দুৱাৰঃ গহপুৰ মহকুমাৰ ঘাঁহিগাঁও আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰঙাবাৰী চাৰেঙীয়াৰ ৰশ্মিতা ছেত্ৰী ভূঞা(৩১) নামৰ বোৱাৰী গৰাকীৰ নিৰুদিষ্ট হোৱা ঘটনাটোৱে এতিয়া লৈছে এক নাটকীয় মোৰ।…