Category: Gouripur

সৰু ভাতৃৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰ ভাৱে আহত ডাঙৰ ভাতৃ আৰু নবৌ ! namoniassam.com

গৌৰীপুৰৰ পাগলাহাট জলডোবাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । সৰু ভাতৃৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰ ভাৱে আহত ডাঙৰ ভাতৃ আৰু নবৌ । সৰু ভাতৃ সুভাষ ৰায়ে দাৰে উপৰ্যপৰি আক্ৰমণ কৰে ডাঙৰ ভাতৃ আৰু নবৌক…