Category: RAILWAY

টিকটবিহীন যাত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ অভিযান উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ দ্বাৰা ৬৬.২৭ কোটি টকা অৰ্জন

টিকটবিহীন যাত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ অভিযান উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ দ্বাৰা ৬৬.২৭ কোটি টকা অৰ্জন মালিগাওঁ, ২০ মে, ২০২৪: উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেই সকলো প্ৰকৃত যাত্ৰীৰ বাবে বিৰক্তিমুক্ত, আৰামদায়ক ভ্ৰমণ আৰু…