Spread the love

ভাৰত-ভূটান সীমান্ত এছ এছ বি আৰু আৱকাৰী বিভাগৰ অভিযানত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান সুৰাৰ বাহনসহ এজন আটক।

যোৱা কালি ভাৰত – ভূটান সীমান্তৰ দৰঙামেলাত এছ এছ বি আৰু আবকাৰী বিভাগৰ যৌথ অভিযানত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷

দৰঙামেলাৰ এন কে ৰোডত AS 06 B 4673 নম্বৰৰ এখনী চাৰিচকীয়া বাহনত অবৈধ ভাৱে ভূটানৰ সুৰা কঢ়িওৱাই অনা অৱস্থাত সুৰাসহ এজন লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

জানিব পৰা মতে এছ এছ বি আৰু আৱকাৰী বিভাগে জব্দকৃত সুৰাৰ খিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১০ হেজাৰ টকাতকৈ অধিক ৷
অভিযানত সময়চোৱাত ৰতন বৰ্মন নামৰ এজন লোকক আটক কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাক্সা জিলাৰ তামুলপুৰতো আজি কিছুদিন ধৰি অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে চলাই আহিছে অভিযান ৷


Spread the love

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *